Werkgroep Betaald en onbetaald werk rond de pensioengerechtigde leeftijd

Op 29 september wordt er een werkgroepbijeenkomst georganiseerd bij het NIDI in Den Haag over bovenstaand onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst worden twee papers in wording gepresenteerd. Er zal voldoende ruimte zijn per presentatie voor vragen en discussie vanuit de zaal. Zie hieronder meer informatie over deze papers. Dagvoorzitter is Arthur van Soest.

De combinatie van betaald en onbetaald werk in de jaren voor pensioen
Marleen Damman, Hanna van Solinge, Kene Henkens (allen NIDI)
De Nederlandse overheid verwacht van haar burgers dat zij niet alleen langer doorwerken, maar ook een grotere rol gaan spelen bij zorg voor familie, vrienden en buren (de zogenaamde participatiesamenleving). Er zullen dus steeds meer werkenden zijn die naast hun baan tijd besteden aan vrijwilligerswerk, mantelzorg, of zorg voor de kleinkinderen. Het risico van overbelasting ligt op de loer. In dit paper gaan wij na hoeveel het voorkomt dat oudere werknemers rollen combineren, hoe deze rollen worden ervaren en hoe rolcombinaties samenhangen met pensioenplannen. Analyses zijn gebaseerd op data die in 2015 zijn verzameld onder bijna 6,800 oudere werknemers

Werken na pensionering. Is dit wenselijk?
Raymond Montizaan
Dit survey paper bespreekt de literatuur over de determinanten van het werken na pensionering. Verschillende studies worden besproken voor Nederland, Denemarken, Duitsland, Switzerland, de VK en de VS die ingaan op de recente trend om door te werken na pensionering. Meer begrip over de determinanten van het werken na pensionering is van vitaal belang om vast te stellen of deze trend wenselijk is.

 

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
View all partners