After Lunch Webinar: Gosse Alserda – The glidepath puzzle

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Gosse Alserda (Groningen Universiteit) meer over het onderzoek “The glidepath puzzle”

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Rogier Potter van Loon (Erasmus Universiteit)

In het nieuwe pensioenstelsel vormt de lifecycle het uitgangspunt voor het collectieve beleggingsbeleid. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe de optimale lifecycle eruit moet zien. Deze optimale lifecycle wijkt echter sterk af van lifecycles zoals we die nu in de praktijk zien. Zo wordt er in de praktijk aanzienlijk minder risico genomen dan zou moeten gegeven de gemiddelde risicohouding van Nederlandse pensioenfondsdeelnemers. Dit verschil noemen we de ‘lifecycle puzzel’.

In ons onderzoek analyseren we deze lifecycle puzzel en kijken we naar andere – gedragseconomische – voorkeuren die dit verschil kunnen verklaren. We stellen een model voor waarin naast relatieve risicoaversie ook verliesaversie en ‘mental accounting’ wordt meegenomen om tot de optimale lifecycle te komen.

Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners