After Lunch Webinar: Gosse Alserda – The glidepath puzzle

Netspar organiseert dit After Lunch Webinar voor (medewerkers van) partners. Hierin presenteren onderzoekers nieuw pensioenonderzoek, ontvangen zij feedback en worden vragen beantwoord. Zo brengen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar.

In dit online After Lunch Webinar vertelt Gosse Alserda (Groningen Universiteit) meer over het onderzoek “The glidepath puzzle”

Vragen en input op dit lopende onderzoek zijn van harte welkom.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd samen met Rogier Potter van Loon (Erasmus Universiteit)

In het nieuwe pensioenstelsel vormt de lifecycle het uitgangspunt voor het collectieve beleggingsbeleid. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe de optimale lifecycle eruit moet zien. Deze optimale lifecycle wijkt echter sterk af van lifecycles zoals we die nu in de praktijk zien. Zo wordt er in de praktijk aanzienlijk minder risico genomen dan zou moeten gegeven de gemiddelde risicohouding van Nederlandse pensioenfondsdeelnemers. Dit verschil noemen we de ‘lifecycle puzzel’. In ons onderzoek analyseren we deze lifecycle puzzel en kijken we naar andere – gedragseconomische – voorkeuren die dit verschil kunnen verklaren. We stellen een model voor waarin naast relatieve risicoaversie ook verliesaversie en ‘mental accounting’ wordt meegenomen om tot de optimale lifecycle te komen.
Locatie: Tilburg University Seminar Room K834 Warandelan 2 5037 AB Tilburg

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Board Brief            •            Actionplan 2023-2027           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Our partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
View all partners