Ringfencing binnen het algemeen pensioenfonds (APF) en andere pensioenuitvoerders

De Pensioenwet schrijft voor dat alle activa en passiva van een pensioenfonds ‘financieel één geheel’ vormen, ook als het pensioenfonds verschillende pensioenregelingen uitvoert. Dit wordt aangeduid als het verbod op ‘ringfencing’. Recent zijn wettelijke regelingen getroffen voor nieuwe pensioenuitvoerders. Het algemeen pensioenfonds (‘APF’) komt daar binnenkort bij. Deze nieuwe pensioenuitvoerders mogen of moeten ringfencen. De wijze waarop dat is geregeld, loopt uiteen. René Maatman en Sander Steneker (beiden Radboud Universiteit Nijmegen) analyseren deze regelingen en doen aanbevelingen voor verbetering.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners