Overgangseffecten bij introductie degressieve opbouw

De mogelijke afschaffing van de doorsneesystematiek houdt de gemoederen in de Nederlandse pensioendiscussie al geruime tijd bezig. In het bijzonder is er aandacht voor de vraag wat de financiële consequenties van een dergelijke afschaffing zijn voor diverse generaties pensioendeelnemers. In dit paper presenteren we een eenvoudig, geheel repliceerbaar, model waarmee de effecten van overgang op degressieve opbouw berekend kunnen worden. Het model is in staat eerdere berekeningen van het CPB goed te benaderen. Op basis van het model concluderen we dat de financiële consequenties relatief
ongevoelig zijn voor rentestanden tussen de 1%–3%.

Ter info vermelden wij dat dit geen nieuw resultaat is maar dat dit werk eerder is gepresenteerd als occasional paper 05 / 2017. De eerdere publicatie is hier te vinden.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_DNB_Blacklogo
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners