Netspar Brief 11: Nabestaandenpensioen niet verzekerd

De laatste jaren krijgen Nederlanders in toenemende mate eigen verantwoordelijkheid als het gaat om financiën, pensioenen en zorg. Ook als het gaat om nabestaandenpensioen is de laatste jaren meer verantwoordelijkheid op de schouders van deelnemers komen te liggen. De Algemene nabestaandenwet (Anw) is sterk versoberd, waardoor slechts een klein percentage mensen nog recht heeft op deze uitkering. Dit ‘Anw-hiaat’ is slechts deels én zeer versnipperd opgevangen door de sociale partners. Er is een woud aan regelingen ontstaan, dat voor deelnemers ondoorzichtig is. Ook worden de arbeids- en relatiemarkt steeds dynamischer en brengen veranderingen zoals wisselen van baan, echtscheidingen of tijdelijke WW-uitkeringen veranderingen in nabestaandenpensioenregelingen met zich mee. Dit wordt niet altijd actief gecommuniceerd, waardoor mensen zich niet bewust zijn van het financieel risico. Mogelijke oplossingen zijn:

  1. Opbouw van nabestaandenpensioen over het gehele salaris, in plaats van alleen over het deel boven de AOW-franchise. Zo lopen mensen met een inkomen dat maar net boven de AOW zit, minder risico.
  2. Uniformering van het nabestaandenpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Bijvoorbeeld een standaarddekking – op risicobasis – van een percentage van het laatstverdiende salaris. Daarmee is sprake van een complete dekking, ook in situaties van WW, ziekte, of arbeidsongeschiktheid.
  3. Duidelijkheid bieden wanneer de pensioenregeling geen nabestaandenpensioen biedt en drempelvrije toegang tot (vrijwillige) alternatieven.

In een Netspar-projectgroep zijn de ontwikkelingen in relatie tot nabestaandenpensioen geanalyseerd en zijn de risico’s voor deelnemers in kaart gebracht. De resultaten zijn te lezen in het paper Nabestaandenpensioen. Versnipperde vormgeving vertroebelt risico’s’.

Een beknopte versie van dit paper is er in de vorm van de elfde Netspar Brief ‘Nabestaandenpensioen niet verzekerd’.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20190823_mn-logo_small
B20160708_uva
ortec
Bekijk al onze partners