Is maatwerk wenselijk bij de verhoging van de pensioenleeftijd?De mening van de Nederlandse bevolking

Als een beroep fysiek zwaar is, is een lagere pensioenleeftijd in de ogen van de meeste Nederlanders vanzelfsprekend. Bovendien zijn mensen vaak bereid bij te dragen aan een regeling die vervroegd pensioen voor zware beroepen mogelijk maakt. In dit paper bespreken Niels Vermeer (MinFin), Mauro Mastrogiacomo (DNB) en Arthur van Soest (TiU) ook de voor- en nadelen van zulke regelingen, zoals het uitzonderen van bepaalde beroepsgroepen van (verdere) verhoging van de AOW-leeftijd, een AOW-leeftijd die rekening houdt met het aantal gewerkte jaren, of de introductie van een flexibele AOW-leeftijd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners