Is maatwerk wenselijk bij de verhoging van de pensioenleeftijd?De mening van de Nederlandse bevolking

  • Arthur van Soest Arthur van Soest
  • Mauro Mastrogiacomo Mauro Mastrogiacomo
  • Niels Vermeer Niels Vermeer

Als een beroep fysiek zwaar is, is een lagere pensioenleeftijd in de ogen van de meeste Nederlanders vanzelfsprekend. Bovendien zijn mensen vaak bereid bij te dragen aan een regeling die vervroegd pensioen voor zware beroepen mogelijk maakt. In dit paper bespreken Niels Vermeer (MinFin), Mauro Mastrogiacomo (DNB) en Arthur van Soest (TiU) ook de voor- en nadelen van zulke regelingen, zoals het uitzonderen van bepaalde beroepsgroepen van (verdere) verhoging van de AOW-leeftijd, een AOW-leeftijd die rekening houdt met het aantal gewerkte jaren, of de introductie van een flexibele AOW-leeftijd.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_cardano
B20160708_afm
Bekijk al onze partners