Individualized life-cycle investing

In dit industry paper beschouwen we de mogelijkheden voor geïndividualiseerde default life-cycle beleggingen in DC pensioenregelingen. We bestuderen life-cycle beleggingsmixen die afhangen van leeftijd, inkomen en het eigen woningbezit. Geïndividualiseerde default life-cycle beleggingen geven een hogere welvaart en kleinere risico’s dan standaardoplossingen, met name voor individuen die in een risicovolle sector werken, of die een andere risicohouding hebben dan de gemiddelde werknemer. Individualisatie van life-cycle beleggingen op basis van loopbaanprofiel en individu-specifiek loongroeirisico leidt tot weinig welvaartswinst. Het default life-cycle beleggingsprofiel dat geen rekening houdt met eigen huisbezit geeft de hoogste welvaart, ook voor huiseigenaren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners