De complexe regels voor het absorberen van financiële schokken in de aanvullende pensioenen leiden tot intergenerationale conflicten over het verdelen en beleggen van collectieve vermogens. Verder is het stelsel onvoldoende toegesneden op de moderne arbeidsmarkt. Daarom wordt gepleit voor pensioenregelingen met heldere eigendomsrechten, ruimte voor maatwerk in risicomanagement en een eenduidige band tussen premie en pensioenopbouw, maar met behoud van waardevolle collectieve elementen zoals verplicht sparen, een verplichte solidariteitskring, collectieve uitvoering en het delen van biometrische risico’s.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
B20210618_Achmea_logo_grey
Bekijk al onze partners