Door onderzoek te doen naar de bestedingsbehoefte van Nederlandse gepensioneerden zouden de uitkeringen van pensioenen meer op maat gemaakt kunnen worden. Nu krijgen Nederlandse burgers de gehele pensioenperiode ongeveer hetzelfde bedrag, terwijl de verwachting is dat Nederlandse burgers eerst meer pensioengeld willen en later minder. Daarnaast kunnen misschien oorzaken worden gevonden dat Nederlandse burgers tijdens het pensioen meer inkomen nodig hebben. Door te onderzoeken of dat werkelijk zo is en welke factoren zorgen voor significante verschillen in bestedingsbehoefte, kunnen pensioenen meer op maat worden gemaakt met de behoefte.

Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
Wat is de bestedingsbehoefte van Nederlandse burgers over hun levenscyclus en wat is het effect van leeftijd en gezondheid op de bestedingsbehoefte?

Het doel van deze onderzoeksvraag is om te kijken wat de bestedingsbehoefte is van gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden om de behoeftes van Nederlandse burgers meer aan te laten sluiten op de pensioeninkomsten. Uit bestaand onderzoek komt naar voren dat leeftijd en gezondheid een belangrijke rol spelen. Deze twee factoren onderzoek ik als oorzaken voor een significante toe- of afname van de bestedingsbehoefte van de Nederlandse burgers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20220329_sph huisartsen
Bekijk al onze partners