Door onderzoek te doen naar de bestedingsbehoefte van Nederlandse gepensioneerden zouden de uitkeringen van pensioenen meer op maat gemaakt kunnen worden. Nu krijgen Nederlandse burgers de gehele pensioenperiode ongeveer hetzelfde bedrag, terwijl de verwachting is dat Nederlandse burgers eerst meer pensioengeld willen en later minder. Daarnaast kunnen misschien oorzaken worden gevonden dat Nederlandse burgers tijdens het pensioen meer inkomen nodig hebben. Door te onderzoeken of dat werkelijk zo is en welke factoren zorgen voor significante verschillen in bestedingsbehoefte, kunnen pensioenen meer op maat worden gemaakt met de behoefte.

Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:
Wat is de bestedingsbehoefte van Nederlandse burgers over hun levenscyclus en wat is het effect van leeftijd en gezondheid op de bestedingsbehoefte?

Het doel van deze onderzoeksvraag is om te kijken wat de bestedingsbehoefte is van gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden om de behoeftes van Nederlandse burgers meer aan te laten sluiten op de pensioeninkomsten. Uit bestaand onderzoek komt naar voren dat leeftijd en gezondheid een belangrijke rol spelen. Deze twee factoren onderzoek ik als oorzaken voor een significante toe- of afname van de bestedingsbehoefte van de Nederlandse burgers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners