Hebben de financiële prestaties van pensioenfondsen als gevolg van de financiële crisis het vertrouwen in pensioenfondsen aangetast? En heeft onze leeftijd, geboortecohort of de conjunctuur er ook invloed op? In dit paper worden de exogene schokken geanalyseerd in termen van pensioenkortingen, indexatie en de perceptie hiervan. In deze studie wordt het gebruik van twee nieuwe instrumenten voorgesteld. Dit zijn het indexatieniveau van de bedrijfspensioenfondsen van de respondenten in de DHS-populatie, en hun perceptie ( juist of niet) van indexatie.

 

 

Kernboodschap voor de sector

• Publieke opinie over pensioenfondsen draait om de onvrede over het achterwege blijven van indexatie.
• Ook als het nieuwe systeem geen beloftes meer doet die misschien niet worden nagekomen, is het mogelijk dat het aanpassingsproces kan leiden tot wantrouwen.
• pensioenfondsen kunnen daarop anticiperen door de onzekerheden in de pensioenuitkeringen goed toe te lichten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners