Deze paper onderzoekt of de overgang van de doorsneesystematiek naar een actuarieel fair systeem op een eerlijke manier kan plaatsvinden. Dit komt de facto neer op het verdelen van een rekening uit het verleden van 100 miljard euro over de generaties.
Deze paper benoemt verschillende criteria voor eerlijkheid en geeft een aantal redeneerlijnen waarlangs de verdeling zou kunnen plaatsvinden. We concluderen dat alle generaties moeten meebetalen middels een combinatie van uitfasering van de doorsneesystematiek in 20 jaar en een compensatie van 25% van de impliciete schuld uit
het pensioenvermogen. Dit voorkomt dat de generatie van ongeveer 45-jaar onevenredig geraakt wordt en laat de gepensioneerden deels meebetalen.
De overgang op degressieve opbouw wordt vooralsnog belemmerd door Europese gelijke behandelingswetgeving. Een overgang naar progressieve premie lijkt op deze gronden beter haalbaar, maar deze kent andere bezwaren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners