Met het akkoord over het nieuwe pensioencontract zal het pensioenstelsel minder gevoelig zijn voor rentefluctuaties. De rekenrente vervalt en de dekkingsgraad verdwijnt uit beeld. Dit betekent niet dat de rente geen rol meer speelt; ze blijft een belangrijke factor als deel van het beleggingsrendement en voor het maken van projecties voor het te verwachten pensioen. Hoe lager het rendement, des te lager het pensioen dat kan worden bereikt bij een gegeven premie. Ook in het nieuwe pensioencontract blijft de rente dus een factor van belang en blijft een lage rente slecht nieuws voor de deelnemers.

Klik hier voor het Engelstalige Occasional Paper.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners