De financiële crisis en de daarmee gepaard gaande lagere dekkingsgraden bij pensioenfondsen maken dat de stijgende levensverwachting een belangrijk thema is geworden voor actuarissen. In Nederland en in veel andere landen is die levensverwachting het laatste decennium onverwacht hard gestegen en daardoor zijn ook toekomstige bijstellingen in de levensverwachtingsprojecties steeds vaker onderwerp van discussie. Bovendien is door de huidige lage rente de verdisconteerde waarde van een jaar onverwacht langer leven groter geworden. Dit zorgt ervoor dat langlevenrisico in absolute zin meer prominent op de balans van een pensioenfonds aanwezig is dan voorheen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners