Veranderingen over de periode 1999-2016

Voor de periode 1999-2016 onderzoeken wij de hypothese dat subjectieve resterende levensverwachting (SRL) is toegenomen parallel aan de toename in de actuariële resterende levensverwachting (ARL). Omdat eerder onderzoek de relevantie laat zien van de SRL voor de intentie van oudere werkers om langer door te werken, richten wij ons op mensen in de leeftijdsgroep 64-67 jaar. Tevens onderzoeken wij de invloed van persoonlijke kenmerken op de trend in de SRL over de tijd. Wij gebruiken gegevens van zes meetronden (n=1,967 observaties) van de Longitudinal Aging Study Amsterdam, welk onderzoek representatief is voor inwoners van Nederland van 55 jaar en ouder. De SRL wordt afgeleid van een ‘levenslijn’ waarop deelnemers bij iedere meetronde hebben aangegeven op welk moment in hun leven zij zich bevonden ten tijde van het interview. Wij vinden voor mannen geen verandering in de SRL over de tijd; voor vrouwen vinden we daarentegen een significante toename in de SRL die groter is dan de toename in de ARL. Van de persoonlijke kenmerken blijken een slechte ervaren gezondheid (mannen), chronische ziekten (vrouwen) en, tegen de verwachting, een hoger opleidingsniveau en beter cognitief functioneren (zowel mannen als vrouwen) samen te hangen met een kortere SRL. Bij vrouwen hangt de voorkeur voor een vaste pensioenleeftijd van 65 jaar of lager samen met een langere SRL. Wij bespreken de implicaties voor de bereidheid van mensen van 64-67 jaar om
langer door te werken.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners