In de wet toekomst pensioen (Wtp) staat dat pensioenuitvoerders dienen te beleggen op basis van de risicohouding van de deelnemers. Er gaat daarom veel aandacht naar het uitvragen van risico preferenties. Een zorgpunt bij het uitvragen van risicopreferenties is of een methode wel de ware ‘gamma’ oplevert die in het model staat voor de risicoaversie. Het gevolg is dat de geschatte parameters uit de risicopreferentieonderzoeken vatbaar blijven voor verschillende interpretaties.

In dit project dragen wij bij aan deze discussie door de omgekeerde route te nemen. Wij analyseren verschillende preferentie- en ‘belief’ modellen, en geven een overzicht waarin we duidelijk aangeven hoe het optimale beleggingsbeleid afhankelijk is van deze veronderstelde parameters (i.e. individuele karakteristieken). Ons doel is om te onderzoeken welke parameters een grote invloed hebben en dus goed geschat moeten worden en bij welke parameters dit minder het geval is. Hiermee kunnen wij een robuuste life-cycle beleggingsstrategie construeren welke zo min mogelijk afwijkt van de verschillende optimale beleggingsstrategieën en daarmee ‘error’ minimaliseert die optreedt doordat een verkeerd model is verondersteld.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners