Een van de meest besproken onderwerpen in de Nederlandse pensioenindustrie is of deelnemers meer keuzevrijheid zouden moeten krijgen met betrekking tot hun pensioen. Meer keuze biedt deelnemers meer controle over hun pensioenplanning en stelt hen in staat hun pensioenplanning aan hun persoonlijke voorkeuren aan te kunnen passen. Bovendien wordt er vaak beweert dat meer keuze deelnemers motiveert om een actievere houding met betrekking tot hun pensioenplanning aan te nemen. Echter tonen talkrijke studies aan dat mensen onder bepaalde voorwaarden keuzes als complex, verwarrend en riskant ervaren, waardoor de kans van beslissingsfouten, angst en uitstelgedrag juist wordt vergroot. Dus, mocht het Nederlandse pensioenstelsel meer keuzevrijheid willen bieden in de toekomst, dan is het belangrijk om een keuzearchitectuur te creëren die de deelnemer faciliteert bij het maken van keuzes en daarbij ongewenste gevolgen vermijdt. Om kennis over mogelijke keuzearchitecturen in de pensioenindustrie te bevorderen presenteren en bespreken wij onderzoek over hoe men het beste keuzes kan presenteren en geven we praktische voorbeelden van verschillende keuzearchitecturen. Hierbij kijken we vooral naar markten en industrieën met een lange geschiedenis op het gebied van keuzevrijheid (bijvoorbeeld consumptiegoederen) en gebruiken we deze inzichten om advies te geven aan de pensioenindustrie.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners