De presentaties die gegeven zijn tijdens het event kunt u hier vinden. Het verslag met de hoofdlijnen van de bijdrage die Gerard Riemen heeft geleverd aan de discussiebijeenkomst over het SER-rapport toekomst pensioenstelsel is op de website van de Pensioenfederatie beschikbaar.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners