Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende stappen bij het ontwerpen van een Distribution Builder. De Distribution Builder is bedoeld om de twee belangrijkste kenmerken van het risicoprofiel van een consument te meten: de nutsfunctie (welke waarde de consument geeft aan uitkomsten) en de kansgewichtenfunctie (de mate waarin de perceptie van consumenten over kansen vertekend zijn). Wij richten ons op het domein van financiële investeringen, waarbij we de nadruk leggen op financiële investeringen die gerelateerd zijn aan pensioenen. Op dit gebied biedt de Distribution Builder uitstekende mogelijkheden om met consumenten te communiceren over de risico’s van financiële producten en de mogelijke uitkomsten daarvan, zowel in de financiële praktijk als in het marktonderzoek.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners