In het nieuwe Pensioenakkoord staat dat het nieuwe pensioenstelsel meer duidelijkheid moet bieden over onzekerheden, risico’s en koopkracht. Pensioenuitvoerders zullen hun deelnemers eerder en transparanter moeten informeren over deze risico’s. De auteurs van dit paper, Charlotte Kuiper (AFM), Arthur van Soest (TiU) en Cees Dert, zien het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) als een van de communicatiemiddelen die hieraan bij kunnen dragen. Dit paper brengt de belangrijkste eigenschappen in kaart waaraan het toekomstige, meer deelnemergerichte, UPO zou moeten voldoen. Op basis van deze kenmerken wordt vervolgens een UPO geschetst dat zo veel mogelijk in lijn is met deze uitgangspunten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners