Op 1 januari 2016 trad de Wet algemeen pensioenfonds in werking.2 Art. 123 PW biedt een algemeen pensioenfonds (‘APF’) de vrijheid om pensioenvermogens onder te brengen in ‘collectiviteitkringen’. In een collectiviteitkring kunnen meer pensioenregelingen worden uitgevoerd. Per collectiviteitkring houdt het APF een ‘afgescheiden vermogen’ aan voor de desbetreffende pensioenregeling(en). Art. 123 lid 3 PW bepaalt dat het voor een collectiviteitkring aangehouden vermogen een afgescheiden vermogen is. Daarmee heeft de wetgever niet alleen een bijzondere toepassing aanvaard van art. 3:276 BW, maar ook een uitzondering toegestaan op de hoofdregel van art. 123 lid 1 eerste zin PW, die bepaalt dat wanneer een ondernemingspensioenfonds (opf) of een bedrijfstakpensioenfonds (bpf) meerdere pensioenregelingen uitvoert, die pensioenregelingen ‘financieel een geheel’ vormen. Die regel staat bekend als het verbod op ‘ringfencing’.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners