Nederland en Vlaanderen zijn vergelijkbare buurlanden. Ze hebben ook een vergelijkbare problematiek wat betreft de inzet van oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt. De vragen die in dit paper centraal staan, zijn: in welke mate verschilt het beleid van Vlaanderen en Nederland om ouderen aan het werk te krijgen? En: wat zouden beide landen kunnen leren van elkaar in het licht van de huidige literatuur? Aan de hand van een comparatieve verkenning van enkele instituties (organisaties, wet- en regelgeving) op het terrein van arbeidsmarkttoeleiding voor oudere werkzoekenden worden Nederland en Vlaanderen met elkaar vergeleken. Hierbij worden de consequenties van deze instituties gerelateerd aan ten eerste gegevens over het functioneren van de arbeidsmarkttoeleiding, in het bijzonder de baanvindkansen voor oudere werkzoekenden, en ten tweede de bevindingen in de arbeidseconomische literatuur. De volgende aanbevelingen komen naar voren voor het arbeidsmarktbeleid van ouderen in Vlaanderen en Nederland:1. Kijk naar de gedeelde problematiek en probeer te leren van de initiatieven en maatregelen in beide landen.2. Kijk vooral naar de beleidsterreinen waar de ander meer succes heeft geboekt.3. Versobering van de vroegtijdige pensioenen is effectief.4. Verscherp het regime van werkloosheidsuitkeringen voor ouderen.5. Organiseer de arbeidstoeleiding van oudere werklozen effectief.6. Zorg voor een effectieve begeleiding van oudere werkzoekenden door fine-tuning van maatregelen in de betreffende context.7. Zorg voor meer onderzoek en kennisuitwisseling over loonkosten- en plaatsingssubsidies van oudere werklozen in Vlaanderen en Nederland.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners