Transitie naar een nieuw pensioencontract – Lessen uit het buitenland

De discussies over de Nederlandse pensioenhervorming lopen op dit moment samen naar het einde. Er is een aantal eisen gesteld die deel zouden moeten uitmaken van de nieuwe pensioencontracten, zoals de afschaffing van de doorsneesystematiek, beperkte afvlakking tussen generaties en het gebruik van een risicovrije disconteringscurve voor waardering, indien een kortingscurve nodig is. Overeenstemming over pensioencontracten zal ons uiteindelijk een duidelijk eindpunt opleveren; een stip aan de horizon.

Vervolgens moeten we bepalen hoe de transitie naar dat nieuwe pensioencontract moet zijn. Dit is een grote technische uitdaging, maar zal ook afhangen van maatschappelijke steun, wettelijke beperkingen etc. De uitdagingen zullen bovendien afhangen van de omstandigheden tijdens de overgangsperiode, het doel dat we willen bereiken en de tijd die we onszelf geven om dat doel te bereiken.

Dit project kijkt naar het transitieproces naar een nieuw pensioencontract. Het onderzoekt met name wat Nederland kan leren van vergelijkbare transities in andere landen. We kijken naar landen in de buurt zoals het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zweden, maar ook naar landen verder weg, zoals Australië en Chili. Al deze cases bieden lessen over hoe een evenwichtige overgang te regelen, wat te doen en wat NIET te doen.

Lees hier het paper.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners