Handelsgedrag van institutionele beleggers

Het voorgestelde onderzoek richt zich op het handelsgedrag van institutionele beleggers en met name van pensioenfondsen. Kristy Jansen is onlangs samen met Jules van Binsbergen en Ralph Koijen aan een project begonnen over factorbeleggen. Factorbeleggen speelt een centrale rol bij het toeschrijven en meten van rendement. Er is echter weinig bekend over de algehele blootstelling van institutionele beleggers aan deze factoren. Dit onderzoek heeft tot doel om de heterogeniteit in totale factorblootstellingen bij institutionele beleggers te bepalen en te kijken hoe goed dit de verschillen in rendement tussen institutionele beleggers verklaart. Dit zal naar verwachting inzicht verschaffen in hoe grotere instellingen ‘optimale’ beleggingen samenstellen.

Voor het meten van strategische factorblootstellingen zijn maand- of kwartaalgegevens nodig over het effectenbezit of rendement op het niveau van activaklassen. We maken daarbij gebruik van reguleringgegevens van Nederlandse bedrijfspensioenregelingen over de periode 1999-2016 (verstrekt door DNB). Onze bevindingen kunnen belangrijke beleidsimplicaties hebben. Als factorblootstellingen een niet onbelangrijk deel van het rendement van pensioenfondsen verklaren, is het voor pensioenfondsen mogelijk van belang om transparant te zijn over wat deze blootstellingen zijn en waarom. Pensioenfondsen zouden factorbeleggen kunnen invoeren als integraal onderdeel van top-down strategische beleggingskeuzes.

Via DNB heeft Kristy ook toegang tot gegevens over het effectenbezit van Nederlandse pensioenfondsen. We zijn vooral geïnteresseerd in het analyseren van de effecten van beleggingsmandaten op het handelsgedrag van de gedelegeerde vermogensbeheerder van het pensioenfonds. Zo geven beleggingsmandaten vaak aan hoeveel kredietrisico de vermogensbeheerder mag nemen binnen zijn beleggingsmandaat. Dit heeft grote invloed op het handelsgedrag van de vermogensbeheerders in tijden van marktstress. Een belangrijke vraag die we met deze gegevens kunnen beantwoorden, is of de rendementsprestaties van institutionele beleggers worden geschaad door het beleggingsmandaat, bijvoorbeeld als gevolg van gedwongen verkoop.

De resultaten zullen natuurlijk worden afgezet tegen bekende resultaten in de vakliteratuur over het effectenbezit van institutionele beleggers wereldwijd. De DNB-gegevens over de Nederlandse markt zijn uniek. Andere landen beschikken waarschijnlijk niet over zulke gegevens, maar we verwachten toch een internationale vergelijking te kunnen maken.

Bekijk hier alle publicaties

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners