Aan de hand van beroep bepaalde levensverwachting: op weg naar actuariële billijkheid bij het bepalen van de toekomstige wettelijke pensioengerechtigde leeftijd

De actuariële billijkheid van pensioenstelsels wordt door verschillende beleidsmaatregelen beïnvloed. Bonenkamp & ter Rele (2013) hebben een Matthew-effect ontdekt in de tweede Nederlandse pensioenpijler als gevolg van verschillen in levensverwachting, terwijl de op belastingen gebaseerde financiering van de eerste pijler een sterkere omgekeerde herverdeling inhoudt. Enkele kenmerken van tweedepijlerpensioenen die de actuariële billijkheid beïnvloeden, zijn: i) de opbouw van pensioenrechten (DB-, DC- en NDC (notional defined benefit)-regelingen worden verschillend beïnvloed door verschillen in levensverwachting), uitbetalingsmodaliteiten (lumpsum, rente- of lijfrentepensioenen) en organisatie van pensioenregelingen (sectorale pensioenregelingen kunnen sectorale verschillen in levensverwachting weerspiegelen).

Een vergelijking tussen het Deense en Nederlandse pensioenstelsel zou in dit opzicht relevant zijn. De twee landen hebben een vergelijkbare basisopzet met een basispensioen van de overheid op basis van ingezetenschap en grotendeels door bedrijfssectoren verzorgde tweedepijlerpensioenen. Deense bedrijfspensioenen zijn echter veel flexibeler (Goul Andersen, 2011). Nederlandse pensioenregelingen hebben te kampen met beperkingen in termen van o.a. uitbetalingsmodaliteiten, opbouwpercentages en een nationale ‘streefleeftijd voor pensionering’, die (sectorale) pensioenfondsen mogelijk beletten om pensioenen aan te passen aan sectorale verschillen in levensverwachting.

Bekijk paper

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
B20160708_nationale nederlanden
university-of-twente
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners