ESG-voorkeuren begrijpen, meten en toepassen

Voorkeuren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) zijn van fundamenteel belang geworden in het beleggings- en pensioendomein. Steeds meer beleggers eisen dat hun beleggingen zich aan de regels voor ESG-criteria houden, en het bedrag dat in ESG-beleggingen is geïnvesteerd is ook aanzienlijk toegenomen in het afgelopen decennium. Ook wordt het in wetgeving zoals MiFID II en EIOPA, steeds vaker verplicht om ESG-voorkeuren van beleggers uit te vragen, naast hun risico- en tijdvoorkeuren.

Echter door de nieuwigheid van dit veld en ondanks het belang ervan bestaat er een fundamenteel gebrek aan inzicht in de drijfveren achter ESG-voorkeuren, hoe deze gemeten kunnen worden, ook in combinatie met risico- en rendementsvoorkeuren, en wat dit betekent voor de toepassing ervan in vermogensbeheer en prijzen. Ons project is erop gericht waardevolle inzichten te geven en relevante vragen voor de academische wereld, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel te beantwoorden.

Ons project bestaat uit drie delen. In deel 1 willen we eerst veel beter begrijpen waar E, S en G voorkeuren vandaan komen, hoe ze te definiëren, hoe stabiel ze zijn en hoe ze zijn verdeeld over sociaal-demografische en andere kenmerken. Op basis hiervan richt deel 2 zich op het meten van E-, S- en G-voorkeuren op een praktische manier – waarbij tegelijkertijd wordt gecontroleerd voor risico- en rendementsvoorkeuren. Dit zou moeten helpen bij het vaststellen van de benodigde sectornormen voor pensioenfondsen, verzekeraars en banken. Deel 3 is gericht op het verzamelen van implicaties voor management en activaprijzen, gebaseerd op de inzichten die in de eerste twee delen van het project zijn verkregen. Over het geheel genomen zal het project belangrijke en relevante leemten opvullen over de E-, S- en G-voorkeuren van pensioendeelnemers, verzekerden en mensen in het algemeen. Dit maakt een goed assetmanagement van pensioenen mogelijk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners