Beschermingsrendementen en toedeling overrendementen

Dit project zal de volgende actuele vragen adresseren:

  • Wat zijn de argumenten voor een bepaalde inrichting van het beleggingsbeleid in de opbouw en uitkeringsfase van een Wvp contract? In hoeverre zou je voor jongeren renterisico of inflatierisico af willen dekken? Hoe kan een meer reële oriëntatie van het contract doorwerken in de vormgeving van een WVP contract door verzekeraars?
  • Wat zijn de argumenten voor een bepaalde keuze van de beschermingsrendementen en toedeling van overrendementen in het NPC (nieuwe pensioen contract)?
  • Wat is de potentiële meerwaarde van het delen van inflatierendement via reële beschermingsrendementen in het nieuwe pensioencontract? Wat is daarbij de rol van een reëel projectierendement?
  • Hoe werkt de keuze van de beschermingsrendementen door in de projectierendementen? Ligt koppeling voor de hand?

Lees het paper hier.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners