Het Nederlandse pensioenstelsel heeft onlangs aanzienlijke veranderingen ondergaan, waardoor burgers meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen pensioenplanning. Hoewel deze verschuiving sommige burgers sterker maakt, brengt het aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor anderen, vooral voor degenen die onder financiële druk staan. Het doel van dit project is om te begrijpen hoe beleidsmakers de voorkeuren van deze mensen beter kunnen begrijpen en er rekening mee kunnen houden, zodat ze niet worden gemarginaliseerd in het nieuwe pensioenkader. Het onderzoek richt zich op het beoordelen van hun risicovoorkeur-maatstaven, het begrijpen van hun interpretaties van onzekere pensioenuitkomsten en het analyseren van hun dagelijkse besluitvormingsprocessen.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners