Dit onderzoek richt zich op risicovoorkeuren van pensioendeelnemers. In het nieuwe pensioenstelsel hebben deelnemers meer invloed in de wijze waarop hun premie wordt belegd. Pensioenfondsen zijn daarom verplicht om na te gaan hoeveel risico individuele deelnemers willen nemen met hun pensioenbeleggingen. In dit project wordt middels een literatuurstudie onderzocht wat de meest betrouwbare manier is om na te gaan welk risico individuele pensioendeelnemers willen nemen. Tevens wordt onderzocht hoe risicovoorkeuren gevormd worden – kijkend naar grote levensgebeurtenissen op zowel persoonlijk vlak, zoals een echtscheiding, en gebeurtenissen die een hele samenleving raken, zoals een beurscrash. De uitkomsten dienen bij te dragen aan beleggingsstrategieën van pensioenpremies en aan wetenschappelijke literatuur.

 

Dit project wordt gefinancierd door en uitgevoerd onder auspiciën van Instituut Gak.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
B20160708_afm
Bekijk al onze partners