Programma 2. Communicatie en kiezen

Mondiger burgers stellen eisen aan de transparantie van hun pensioen en willen meer eigen regie bij de invulling ervan. Het is echter duidelijk dat consumenten niet altijd de beslissingen nemen die het meest in hun eigen belang zijn, zeker als het gaat om complexe beslissingen met lange termijn implicaties en risico’s die moeilijk te overzien zijn; beslissingen over de oude dag dus. Veel mensen missen de kennis en financiële geletterdheid, of de betrokkenheid die noodzakelijk is om de beschikbare informatie tot zich te nemen en daar iets mee te doen indien nodig. Gedragseconomische en psychologische factoren spelen een grote rol.

Een goede keuzearchitectuur kan het individu helpen bij het maken van de juiste keuzen. Er is echter nog maar weinig bekend over wat dat betekent voor pensioencommunicatie, de aan te bieden pensioenproducten, en de verschillende rollen van pensioenuitvoerder, werkgever en overheid in het geven van pensioenadvies. Welke beslissingen kunnen aan het individu worden overgelaten en welke niet? Welke lessen kunnen worden getrokken worden uit ervaringen in het buitenland met toepassing van ‘geleide’ keuzevrijheid via defaults, opting out e.d.? Moet onderscheid worden gemaakt tussen de opbouwfase en de uitkeringsfase? Internationaal vergelijkend onderzoek kan, samen met onderzoek naar het gebruik van bestaande keuzemogelijkheden en gerichte experimenten, inzicht verschaffen in de vraag hoe informatie het beste kan worden aangeboden, en hoe de keuzearchitectuur moet worden ingericht.

 

Meer informatie

Programma coördinator: Jochem de Bresser. 
Lees meer over ‘Communicatie en kiezen’ en de andere programma’s in de Netspar kennisagenda 2023-2027.

Publicaties, onderzoeksprojecten en events

Bekijk hier de verschillende Netspar-projecten, publicaties en evenementen onder het programma ‘Communicatie en kiezen’.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20220518_BNP Paribas logo_voettekst
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners