Micro-learnings

In samenwerking met SPO ontwikkelt Netspar educatieve content in de vorm van zogenaamde ‘micro-learnings’; korte informatieve video’s over een actueel en relevant pensioenonderwerp.
Op deze pagina kunt u de video’s bekijken. Netspar is kennispartner van SPO, dat leertrajecten biedt voor pensioenfondsbestuurders. De micro-learnings zijn onderdeel van een nieuw interactief online leerplatform van SPO. Vanaf februari is dit platform toegankelijk voor bestuurders en professionals in de pensioensector.

Marike Knoef: ‘Vermogensopbouw na pensionering’

Leestip
De toereikendheid van pensioenopbouw na de crisis en pensioenhervormingen, Design paper 68 – februari 2017, Jason Rhuggenaath, Jim Been, Kees Goudswaard, Koen Caminada, Marike Knoef

Marike Knoef: ‘Bestedingsbehoefte na pensionering’

Leestips
Bestedingsbehoeften bij een afnemende gezondheid na pensionering
, Design paper 78 – juni 2017, Lieke Kools, Marike Knoef
Can the Dutch meet their own retirement expenditure goals?, DP 10/2014-046, Jochem de Bresser, Marike Knoef

Theo Nijman: ‘Het nieuwe pensioenstelsel’
Michel Vellekoop: “Delen van macrolanglevenrisico”

Leestip
Lang zullen we delen. Over solidariteit in het delen van langlevenrisico, Brief 13, Anja De Waegenaere, Michel Vellekoop

Casper van Ewijk: ‘Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek’

Leestip
Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek: een gezamenlijk rapport van CPB en Netspar

Casper van Ewijk: ‘Effecten van hoge of lage rente bij afschaffing doorsneesystematiek’

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners