Micro-learnings

In samenwerking met SPO ontwikkelt Netspar educatieve content in de vorm van zogenaamde ‘micro-learnings’; korte informatieve video’s over een actueel en relevant pensioenonderwerp.
Op deze pagina kunt u de video’s bekijken. Netspar is kennispartner van SPO, dat leertrajecten biedt voor pensioenfondsbestuurders. De micro-learnings zijn onderdeel van een nieuw interactief online leerplatform van SPO. Vanaf februari is dit platform toegankelijk voor bestuurders en professionals in de pensioensector.

Marike Knoef: ‘Vermogensopbouw na pensionering’

Leestip
De toereikendheid van pensioenopbouw na de crisis en pensioenhervormingen, Design Paper 68 – februari 2017, Jason Rhuggenaath, Jim Been, Kees Goudswaard, Koen Caminada, Marike Knoef

Marike Knoef: ‘Bestedingsbehoefte na pensionering’

Leestips
Bestedingsbehoeften bij een afnemende gezondheid na pensionering
, Design Paper 78 – juni 2017, Lieke Kools, Marike Knoef
Can the Dutch meet their own retirement expenditure goals?, DP 10/2014-046, Jochem de Bresser, Marike Knoef

Theo Nijman: ‘Het nieuwe pensioenstelsel’
Michel Vellekoop: “Delen van macrolanglevenrisico”

Leestip
Lang zullen we delen. Over solidariteit in het delen van langlevenrisico, Brief 13, Anja De Waegenaere, Michel Vellekoop

Casper van Ewijk: ‘Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek’

Leestip
Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek: een gezamenlijk rapport van CPB en Netspar

Casper van Ewijk: ‘Effecten van hoge of lage rente bij afschaffing doorsneesystematiek’
Lisa Büggen: ‘Inrichten van een goede keuzeomgeving’

Leestips
Emoties en langetermijnbeslissingen op financieel gebied: Relevantie en meting, Survey Paper 51 – juni 2018, Luuk Perik, Thomas Post, Lisa Brüggen
Life events and participant engagement in pension plans, Design Paper 93 – november 2017, Matthew Blakstad, Elisabeth Brüggen, Thomas Post
Keuze architectuur in de pensioensector, Design Paper 88 – oktober 2017, Elisabeth Brüggen, Thomas Post, Kimberley van der Heijden

Wiebke Eberhardt: ‘Activeren van deelnemers, Investment & Insurance frames’

Leestip
Activating pension plan participants: investment and assurance frames, Design Paper 72 – mei 2017, Chantal Hoet, Elisabeth Brüggen, Thomas Post, Wiebke Eberhardt

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2015-2019           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners