Micro-learnings

In samenwerking met SPO ontwikkelt Netspar educatieve content in de vorm van ‘micro-learnings’; korte informatieve video’s over een actueel en relevant pensioenonderwerp. Netspar is kennispartner van SPO, dat leertrajecten biedt voor pensioenfondsbestuurders. De micro-learnings zijn onderdeel van het interactieve online leerplatform SPO Perform voor pensioenfondsbestuurders. Naast de kennisclips worden ook Netspar-one pagers en webinars via dit platform ontsloten.

Theo Nijman: ‘Drie dimensies van persoonlijker pensioen’

Over het begrip persoonlijk pensioen bestaat veel verwarring. Bovendien wordt het vaak gezien als een zwart-wit keuze. Theo Nijman ontrafelt de drie dimensies van een persoonlijker pensioen: persoonlijk vermogen, persoonlijke premie en persoonlijk bestuur.

Theo Nijman: ‘Deelnemersperspectief op mogelijke contractvarianten’

Theo Nijman (TiU en Netspar) geeft een korte toelichting op de twee contractvarianten die een rol spelen bij een mogelijk pensioenakkoord. Hij gaat daarnaast in op de vraag hoe mogelijke wensen van deelnemers bij deze contracten aansluiten.

Marike Knoef: ‘Vermogensopbouw na pensionering’

Leestip
De toereikendheid van pensioenopbouw na de crisis en pensioenhervormingen, Design Paper 68 – februari 2017, Jason Rhuggenaath, Jim Been, Kees Goudswaard, Koen Caminada, Marike Knoef

Marike Knoef: ‘Bestedingsbehoefte na pensionering’

Leestips
Bestedingsbehoeften bij een afnemende gezondheid na pensionering
, Design Paper 78 – juni 2017, Lieke Kools, Marike Knoef
Can the Dutch meet their own retirement expenditure goals?, DP 10/2014-046, Jochem de Bresser, Marike Knoef

Theo Nijman: ‘Het nieuwe pensioenstelsel’
Michel Vellekoop: “Delen van macrolanglevenrisico”

Leestip
Lang zullen we delen. Over solidariteit in het delen van langlevenrisico, Brief 13, Anja De Waegenaere, Michel Vellekoop

Casper van Ewijk: ‘Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek’

Leestip
Overgangseffecten bij afschaffing doorsneesystematiek: een gezamenlijk rapport van CPB en Netspar

Casper van Ewijk: ‘Effecten van hoge of lage rente bij afschaffing doorsneesystematiek’
Lisa Büggen: ‘Inrichten van een goede keuzeomgeving’

Leestips
Emoties en langetermijnbeslissingen op financieel gebied: Relevantie en meting, Survey Paper 51 – juni 2018, Luuk Perik, Thomas Post, Lisa Brüggen
Life events and participant engagement in pension plans, Design Paper 93 – november 2017, Matthew Blakstad, Elisabeth Brüggen, Thomas Post
Keuze architectuur in de pensioensector, Design Paper 88 – oktober 2017, Elisabeth Brüggen, Thomas Post, Kimberley van der Heijden

Wiebke Eberhardt: ‘Activeren van deelnemers, Investment & Insurance frames’

Leestip
Activating pension plan participants: investment and assurance frames, Design Paper 72 – mei 2017, Chantal Hoet, Elisabeth Brüggen, Thomas Post, Wiebke Eberhardt

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners