Wet toekomst pensioenen staat centraal op symposium Universiteit Utrecht

Op 19 april organiseerde de Universiteit van Utrecht een symposium waar de Wet toekomst pensioenen centraal stond. Doel was om een open gedachtewisseling aan te gaan over noodzaak, aard en gevolgen en wijze van tot stand komen van de nieuwe wet.

Onder andere Casper van Ewijk en Bas Werker waren te gast als spreker. Casper van Ewijk is tijdens het symposium ingegaan op de vraag waarom een herziening van het pensioenstelsel nodig is. Met daarbij aandacht voor de rol van de werkgever als eigen risicodrager.

In de paneldiscussie is de rol van de wetenschap bij de totstandkoming van de wet aan de orde geweest. Bas Werker heeft aangegeven hoe politieke doelen gescheiden moeten blijven van wetenschappelijk onderbouwde instrumenten en, meer in het algemeen, hoe Netspar de academische kwaliteit borgt van de gepubliceerde analyses.

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners