Vertrouwen in pensioenfondsen even hoog als vorig jaar

Het vertrouwen in pensioenfondsen is ongeveer net zo hoog als vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse NIDI-Netspar Pensioenmonitor. Onder gepensioneerden nam het vertrouwen iets toe, terwijl het onder werkenden min of meer gelijk is gebleven. Ondanks diverse vertrouwenscrises in de samenleving blijft de pensioensector dus buiten schot.

Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) vroeg in februari 2020 en februari 2021 aan 1316 Nederlanders naar hun vertrouwen op het gebied van de pensioenen. In 2021 hebben de geënquêteerden het meeste vertrouwen in pensioenfondsen (42%), toezichthouder DNB (41%) en de overheid (38%). Op gepaste afstand volgen banken (24%), verzekeraars (19%) en tussenpersonen (13%). De situatie in 2021 is niet heel anders dan die van 2020.

Een nadere panelanalyse wijst uit dat de instituties die zich met pensioenen bezighouden steeds meer vertrouwd worden door gepensioneerden. Onder werkenden blijft het vertrouwen min of meer gelijk. Deze ontwikkeling is mogelijk een uiting van de overgangsfase waarin het Nederlandse pensioenstelsel zich bevindt. Daarbij zijn gepensioneerden zich wellicht beter bewust van de uitgebleven kortingen dan werkenden. En werkenden zijn mogelijk afwachtend hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit gaat zien.

Overigens valt op dat maar liefst 38% van de ondervraagden niet weet wat het uniform pensioenoverzicht is dat bij iedereen elk jaar op de mat valt. En verder blijkt 40% niet geïnteresseerd in het pensioendebat en 43% slechts een beetje.

Het onderzoek kwam tot stand in het kader van een Theme Grant van Netspar: Pensioenmonitor – Dynamiek in pensioenvertrouwen. Een uitgebreide analyse staat in de occasional paper van Netspar.

Figuur: Vertrouwen in pensioeninstituties 2020-2021. Het vertrouwen is gebaseerd op de vraag: “In Nederland is de zorg voor het pensioen in handen van verschillende instanties. In hoeverre vertrouwt u de onderstaande instanties  in het bieden van een goed pensioen?” Antwoordmogelijkheden: (1) geen vertrouwen; (2) weinig vertrouwen; (3) neutraal; (4) enig vertrouwen; (5) veel vertrouwen.

Bron: NIDI (februari 2020) en NIDI-Netspar pensioenmonitor (februari 2021) N=1316.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners