Vertrouwen en wantrouwen in pensioeninstituties: 2004-2021

“De dekkingsgraad is een belangrijke drijvende kracht in het vertrouwen in pensioenfondsen”

Het vertrouwen van deelnemers in pensioenfondsen en de overheid als uitvoerder van de AOW, is van groot belang omdat deze organisaties pensioenzekerheid proberen te bieden in een fundamenteel onzekere wereld. Buffers spelen daarom een grote rol in het opvangen van schokken in de economie om zo pensioenbeloftes hard te maken. Maar hebben indicatoren van financiële buffers daadwerkelijk invloed op het vertrouwen in pensioeninstanties?

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • De dekkingsgraad is van belang om het verloop in het vertrouwen in pensioenfondsen te begrijpen.
  • Er is sprake van een asymmetrie: Een hogere dekkingsgraad gaat gepaard met een hoger vertrouwensniveau, maar het wantrouwen neemt niet in dezelfde mate af.

Meer weten? 

Lees het paper Vertrouwen en wantrouwen in pensioeninstituties: 2004-2021 van Harry van Dalen en Kène Henkens – NIDI-KNAW/TiU TISEM, NIDI-KNAW/RUG UMCG/UvA

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners