Uitkeringseffecten en kostendekkende premies in het nieuwe nabestaandenpensioen

“Nieuwe voorstellen kennen hogere NP-uitkeringen voor lage inkomens”

Nabestaandenpensioenen (NP) zullen drastisch veranderen als de voorstellen in de Wet
toekomst pensioenen (Wtp) worden overgenomen. Om de transparantie te verbeteren
zal het huidige diverse aanbod van regelingen worden gestandaardiseerd. Deze studie
beschrijft de gevolgen van de voorgestelde veranderingen voor NP-uitkeringen en
kostendekkende premies. Ook wordt ingegaan op de inkomenseffecten van voortzetting
van de NP-verzekering na einde dienstverband.

Lees one pager

Kernboodschap voor de sector
De belangrijkste aandachtspunten bij de uitvoering van de Wtp-voorstellen zijn:
> De hogere kosten van een fiscaal maximaal NP;
> Het risico dat het opgebouwde vermogen vervalt bij onverzekerd overlijden;
> De gevolgen van een keuze voor vrijwillige voortzetting van het NP na beëindiging van
het dienstverband;
> De verschillen in NP-uitkeringen die kunnen ontstaan bij overlijden vlak voor of vlak na de
pensioendatum.

Meer weten? 

Lees het paper ‘Uitkeringseffecten en kostendekkende premies in het nieuwe nabestaandenpensioen’ van Theo Nijman, Bas Werker en Sander Muns (Tilburg University)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners