Uitkeringseffecten en kostendekkende premies in het nieuwe nabestaandenpensioen

“Nieuwe voorstellen kennen hogere NP-uitkeringen voor lage inkomens”

Nabestaandenpensioenen (NP) zullen drastisch veranderen als de voorstellen in de Wet
toekomst pensioenen (Wtp) worden overgenomen. Om de transparantie te verbeteren
zal het huidige diverse aanbod van regelingen worden gestandaardiseerd. Deze studie
beschrijft de gevolgen van de voorgestelde veranderingen voor NP-uitkeringen en
kostendekkende premies. Ook wordt ingegaan op de inkomenseffecten van voortzetting
van de NP-verzekering na einde dienstverband.

Lees one pager

Kernboodschap voor de sector
De belangrijkste aandachtspunten bij de uitvoering van de Wtp-voorstellen zijn:
> De hogere kosten van een fiscaal maximaal NP;
> Het risico dat het opgebouwde vermogen vervalt bij onverzekerd overlijden;
> De gevolgen van een keuze voor vrijwillige voortzetting van het NP na beëindiging van
het dienstverband;
> De verschillen in NP-uitkeringen die kunnen ontstaan bij overlijden vlak voor of vlak na de
pensioendatum.

Meer weten? 

Lees het paper ‘Uitkeringseffecten en kostendekkende premies in het nieuwe
nabestaandenpensioen’ van Theo Nijman, Bas Werker en Sander Muns (Tilburg University)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners