Start project Pensioenfonds PGB en ROA: The role of pensions for career decisions

Pensioenfonds PGB is sinds deze maand samen met ROA (Universiteit Maastricht) gestart met een nieuw project: The role of pensions for career decisions. Het project wordt gefinancierd door Instituut Gak. Initiatiefnemer en projectleider is Netspar-fellow Raymond Montizaan (UM). Henk Heek (Lead Client Innovation van de afdeling Strategisch Advies) speelt een verbindende rol voor Pensioenfonds PGB binnen het project. Wij spraken beide heren. 

Raymond Montizaan (ROA/UM)
Henk Heek (PGB)

Wij zijn zeer benieuwd naar dit project. Wat kun je ons vertellen over de aanleiding van het project?  

Raymond: “De recente pensioenhervormingen, technologische innovaties en de crisis van de vergrijzing hebben grote gevolgen voor onze samenleving. Deze voortdurende veranderingen hebben de vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt fundamenteel veranderd en vormen een ernstige bedreiging voor de inzetbaarheid van oudere werknemers tot aan hun pensioen en zullen waarschijnlijk zowel het pensioneringsgedrag als het spaargedrag beïnvloeden. Terwijl eerdere literatuur over pensionering en pensioencommunicatie zich met name heeft gericht op de cruciale vraag of individuen in staat zijn om financiële informatie te verwerken, is er weinig bekend over hoe pensioencommunicatie en pensioenhervormingen werknemers ertoe aanzetten om ruim voor hun pensionering andere keuzes te maken voor hun loopbaanontwikkeling, en welke investeringen in menselijk kapitaal noodzakelijk zijn om de inzetbaarheid op peil te houden.”

En welke doelen hebben jullie voor ogen? 

“Het doel van dit onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door ROA (Universiteit Maastricht) en gefinancierd wordt door Instituut Gak is drieledig. Ten eerste zal door middel van veldexperimenten antwoord worden gegeven op de vraag welke rol verschillende vormen van pensioeninformatievoorziening spelen bij ‘late career’ investeringen en spaarintenties. Ten tweede zullen we in detail onderzoeken in hoeverre pensioenhervormingen in combinatie met technologische veranderingen van invloed zijn op het werkgelegenheids-, pensioen- en spaargedrag van oudere werknemers in Nederland. Ten slotte wordt onderzocht hoe werknemers gemotiveerd kunnen worden om te blijven investeren in hun menselijk kapitaal.”

Wat is de rol van Pensioenfonds PGB binnen het project?

Henk: “Pensioenfonds PGB heeft een Financiële Inzicht Tool (FIT) op het pensioenportaal voor het bieden van financieel inzicht en daarmee houvast. Op dit moment start FIT fase 3 met de voorbereiding op data verzameling van alle financiën naast pensioen. Zo probeert pensioenfonds PGB de financiële fitheid van werknemers te stimuleren. FIT is nu dus vooral gericht op houvast rondom financiële indicatoren. Maar pensioenfonds PGB wil met FIT strategisch verder kijken en onderzoek doen. Universiteit Maastricht zal samen met pensioenfonds PGB een veldexperiment ontwikkelen dat de verdere ontwikkeling ook voor FIT verkent. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Zo werken we mee aan verlaging van stress op financieel vlak én op het vlak van arbeidsmarktperspectief. En later misschien ook wel op het vlak van gezondheid. Wie weet. Hierdoor werken we mee aan het vergroten van het verandervermogen van onze deelnemers. Als dit lukt kunnen onze deelnemers makkelijker de stap zetten naar de plek waar zij zich het gelukkigst voelen in onze maatschappij.”

 Wat is jouw rol binnen het project?

“Binnen het project ben ik vooral de verbindende schakel tussen pensioenfonds PGB en het project, met name richting FIT. Momenteel ben ik product owner van FIT fase 3. Graag wil ik samen met mijn collega’s kijken wat we kunnen doen met de nieuwe inzichten. Ik vind het ook belangrijk om het strategische gedachtegoed van dit project te verspreiden over de organisatie.”

Waarom is het project voor jou belangrijk?

“Het onderwerp duurzame inzetbaarheid spreekt mij enorm aan. Wij richten ons als uitvoerders vooral op later en het inkomen van later. Ik vind dat pensioen niet alleen iets is voor later. Het gaat ook over het inkomen van nu. Als we nu niet in staat zijn om voldoende inkomen te verdienen, dan zijn we ook niet in staat om voldoende pensioen op te bouwen. Dat is immers uitgesteld loon. Daarom moeten wij ons niet alleen bezig houden met financiën en pensioen voor later, maar ook met duurzame inzetbaarheid voor houvast nu. Ik vind dat wij ons als sector moeten verdiepen in onze rol daarbij binnen het ecosysteem en in de wereld waarin wij ons bevinden.”

Wat kan het project voor pensioenfonds PGB opleveren?

“Het zou gaaf zijn als wij door middel van dit project, FIT kunnen uitbreiden met de arbeidsmarktperspectief component. Met geschikte partners en zonder security- en privacy problemen. En dat pensioenfonds PGB zo mede voorop loopt met het experimenteren rondom het inkomen van nu. Houvast bieden bij onzekerheid over het inkomen later én nu”.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners