Netspar versterkt directie tijdelijk met Franck Erkens

Het netwerk van wetenschappelijk pensioeninstituut Netspar groeit en daarmee ook de ambitie om nog meer toegevoegde waarde te bieden en de dienstverlening beter aan te laten sluiten op de diversiteit aan partners. Dat vergt extra inspanningen en brengt vraagstukken op het gebied van governance, business development en stakeholder management met zich mee.

 

Marike Knoef: “De Netspar directie wordt tijdelijk versterkt met Franck Erkens als directeur business development and governance. Met ruim 20 jaar ervaring in corporate marketing, transformatie en stakeholdermanagement kan Franck ons in deze fase uitstekend ondersteunen bij de strategische vraagstukken die met de groei van Netspar verbonden zijn. Bovendien kent Franck (onder andere als voormalig directeur bestuursadvisering bij MN) de pensioenwereld en Netspar goed. Zo werken we aan een sterke positionering voor 2023-2027 en verder.

 

 

Franck Erkens: “Ik heb in de afgelopen jaren samengewerkt met Netspar vanuit diverse allianties. In de Nederlandse pensioenwereld en het internationale academische veld is Netspar een gerespecteerd en invloedrijk instituut, toonzettend bij de innovatie van het pensioen in Nederland. Ik vind het bijzonder interessant om hier een bijdrage aan te mogen leveren.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners