NDC-pensioen: bruikbaar alternatief voor Nederland?

“Verkenning van routes voor versterking pensioen voor allen”

De afkalvende participatie in verplichte pensioenregelingen en de verminderde reikwijdte van de intergenerationele risicodeling. Een Niet-financieel Defined Contribution (NDC)-pensioen, vaak ook Notional DC genoemd, kan een integrale oplossing bieden voor beide problemen. Dit paper verkent mogelijke implementatie van varianten van NDC-pensioenen. Daarnaast worden ook andere alternatieve oplossingen besproken.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • NDC biedt een integrale oplossing voor meer pensioendekking en meer welvaartvastheid.
  • Een generatieneutrale invoering van de NDC vergt een lange implementatie.
  • Een combinatie van maatregelen lijkt daarom de meest voor de hand liggende keuze voor een
    werkbare oplossingsroute.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘NDC-pensioen: bruikbaar alternatief voor Nederland?’ van Casper van Ewijk, Lex Meijdam en Eduard Ponds (Tilburg University).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners