Leon van Riet toegetreden tot Raad van Toezicht Netspar

De Stichtingsraad heeft Leon van Riet benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Netspar. Leon van Riet is CEO Netherlands Life & Pensions bij NN group en lid van het bestuur van NN.  Corien Wortmann, voorzitter van de Raad van Toezicht, geeft aan: “we zijn verheugd met de komst van Leon.  Hij heeft een lange staat van dienst op het gebied van verzekeren en pensioen en we kijken uit naar zijn bijdrage binnen de Raad van Toezicht. Hiermee wordt de vacature ingevuld die ontstaat met het vertrek van Bianca Tetteroo.  We willen Bianca nadrukkelijk bedanken voor haar waardevolle bijdrage”.

 

De benoeming van Leon van Riet als lid van de Raad van Toezicht wordt van kracht op 1 januari 2024. Zijn eerste termijn eindigt op 31 december 2026.  Daarna is hij nog tweemaal herbenoembaar.

De Raad van Toezicht bestaat verder uit Corien Wortmann-Kool (voorzitter), Inge van den Doel, Guusje Dolsma, Laura van Geest, Annette Mosman, Lex Meijdam en Piet Rietman.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners