Hoe reageren partners op het wegvallen van de WIA-uitkering?

“Partners gaan vaak meer werken om het inkomensverlies van het huishouden op te vangen”

Aan het begin van deze eeuw kende Nederland onder de verzekerde beroepsbevolking een van de hoogste percentages werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering ter wereld. Diverse regeringen hebben vervolgens geprobeerd om de aanspraken op de  arbeidsongeschiktheidsregeling terug te dringen. De laatste stap in dit proces was de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in 2006, waarbij de criteria om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering werden aangescherpt en grotere financiële prikkels werden ingevoerd om mensen weer aan het werk te krijgen. Dat heeft duidelijk effect gehad op werknemers die ziek waren, maar hoe zit het met hun partners? In dit paper onderzoeken we welke effecten de WIA heeft gehad op de arbeidsmarktparticipatie van partners.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Bij een volledige analyse van de herziening van de WIA dient ook rekening te worden gehouden met het effect dat de herziening heeft op partners.
  • Vanwege de rol van partners bij het opvangen van een plotse terugval in inkomen moet er bij hervormingen op het gebied van sociale zekerheid aandacht zijn voor kwetsbare groepen werknemers die een tijdelijk contract hebben of werkloos zijn en geen partner hebben.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘How do spouses respond when disability benefits are lost?’ van Mario Bernasconi, Tunga Kantarcı, Arthur van Soest (allen TiU) en Jan-Maarten van Sonsbeek (CPB).

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners