Geslaagd event over keuzes binnen Wet toekomst pensioenen

Hoe kunnen sociale partners de beste keuzes maken binnen de Wet toekomst pensioenen? En hoe verklein je in het nieuwe pensioenstelsel de kans op pensioenverlagingen? Hierover organiseerde Netspar afgelopen donderdag een geslaagd industry event in Amsterdam.

De pensioensector staat voor belangrijke keuzes. Een aantal daarvan stonden centraal tijdens het event Invulling solidaire en flexibele premieregelingen. Bas Werker van Tilburg University, zelf spreker tijdens het event, kijkt hier tevreden op terug: “Het is de rol van Netspar om de discussie over pensioenen te voorzien van de juiste argumenten. Vervolgens maakt de sector hier zelf zijn afwegingen bij. Tijdens deze middag hebben we laten zien hoe je kunt nadenken over de inrichting van de nieuwe pensioenregelingen.”

Stof tot nadenken

Tijdens verschillende inhoudelijke bijdragen kregen bezoekers veel stof tot nadenken. Een voorbeeld hiervan waren de presentaties van Chantal de Groot van Ortec Finance en Matthijs Kokken van Tilburg University (nu APG). Zij presenteerden twee verschillende manieren om hetzelfde doel te bereiken: voorkomen of beperken dat pensioenen omlaaggaan in de uitkeringsfase.

Chantal de Groot besprak hoe de solidariteitsreserve kan worden ingezet om de kans op pensioenverlagingen te verkleinen. Ook ging zij in op de mogelijkheden die er zijn op het gebied van koopkrachtbescherming. Matthijs Kokken stelde een specifieke toewijzing voor van beschermings- en overrendementen om een variabele uitkering met garantie te creëren. De methoden verschillen onder andere in wie de kosten van de geboden bescherming betaalt.

Doelen en instrumenten

Het is aan de pensioensector om de juiste instrumenten te vinden bij zijn doelen, waaronder het verkleinen van de kans op kortingen. Bas Werker bepleitte aan het begin van het event om te beginnen met concrete doelen en dan pas te kijken welke instrumenten het meest geschikt zijn. Oftewel: scheid doelen en instrumenten. Bezoekers gingen in ieder geval niet alleen naar huis met instrumenten, maar ook met de nodige argumenten.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20231704_PGIM_Blacklogo2
B20221103_Zwitserlevengrayscale
B20231704_PensioenFederatie_Blacklogo
B20231704_DNB_Blacklogo
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners