Genetische tests veranderen de particuliere verzekeringsmarkt, maar hoe?

“De afweging tussen stijgende verzekeringspremies en genetische discriminatie is een reguleringsdilemma”

Genetische tests worden steeds nauwkeuriger. Daarnaast groeien de commerciële belangen van het aanbieden van genetische tests die consumenten meer inzicht geven in het risico om in hun leven medische aandoeningen te krijgen. Consumenten zouden dergelijke genetische informatie in hun voordeel kunnen gebruiken bij het afsluiten van een verzekering, wat tot stijgende verzekeringspremies kan leiden. Anderzijds bestaat het risico op genetische discri-minatie als verzekeraars in hun afwegingen genetische risico’s mee laten wegen.

Download de onepager

Kernboodschap voor de sector

  • Beleidsmakers moeten balanceren tussen het eerlijk en rendabel houden van particuliere verzeke-ringen en het beschermen van consumenten tegen genetische discriminatie en privacyschendingen
  • Er zijn internationale afspraken nodig voor het reguleren van particulier genetisch onderzoek, aangezien monsters tussen landen kunnen worden uitgewisseld en niet alle commerciële tests nauwkeurig genoeg zijn of voldoende worden uitgelegd.

Meer weten?
Download het paper “Genetische gezondheidsrisico’s, verzekeringen en pensioen” van Richard Karlsson Linnér en Philipp D. Koellinger – VU Amsterdam (alleen in het engels beschikbaar).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners