Garanties in het nieuwe pensioenstelsel

“Bescherming van pensioenuitkeringen via persoonlijke vermogens is transparanter en effectiever dan via de solidariteitsreserve. Het voorkomt tevens nieuwe omslagfinanciering.”

Bij de invulling van nieuwe pensioenregelingen is er veel aandacht voor het beperken van (de kans op) pensioenverlagingen. De zogenaamde Ortec-methode doet dit door gebruik te maken van de solidariteitsreserve waaruit het pensioeninkomen, indien nodig, wordt aangevuld. Wij stellen een alternatieve methode voor, de variabele uitkering met garantie, die pensioenverlagingen voorkomt door een geschikte invulling van beschermings- en overrendemententoedeling. Deze methode kan pensioenverlagingen geheel uitsluiten. We vergelijken beide benaderingen op verschillende vlakken.

Lees one pager

 

 

KERNBOODSCHAP VOOR DE SECTOR

• De Ortec methode reduceert de kans op korten, maar kortingen blijven mogelijk.
• De variabele uitkering met garantie financiert de kosten van de bescherming, zonder omslagfinanciering, op pensioendatum en voorkomt daarmee mogelijke ongewenste effecten bijvoorbeeld bij waardeoverdracht.

MEER WETEN?

Lees het paper ‘Garanties in het nieuwe pensioenstelsel’ van Matthijs Kokken (TiU), Theo Nijman (TiU) en Bas Werker (TiU).

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_university of groningen
B20160615_pggmgroengrijs_grijswaarden_small
B20211201_Cardano_Logo 2021_website
AFM logo 2023 zwart wit
Bekijk al onze partners