Expliciet beleid voor het omgaan met liquiditeitseisen is een cruciaal instrument voor beleggers in illiquide activa

Vandaag brengt Ortec Finance – marktleider in technologie en oplossingen voor risico- en rendementsmanagement – een rapport uit met een samenvatting van de visie van pensioenfondsen op beleggings- en managementbeslissingen ten aanzien van illiquide activa. Het rapport is geschreven in samenwerking met Netspar. De belangrijkste best practice die uit de studie naar voren komt? Beleggers in illiquide activa moeten een expliciet beleid voeren om te allen tijde te kunnen voldoen aan plotselinge cashbehoeften.

De afgelopen decennia nam de gemiddelde illiquide asset allocatie van de grootste pensioenmarkten ter wereld aanzienlijk toe – van gemiddeld 4% (1997) tot 25% (2017). In talrijke onderzoeken zijn de voordelen en uitdagingen van beleggen in illiquide activa onderzocht. De houding van beleggers in illiquide activa was echter nog niet eerder onderwerp van onderzoek. De groeiende trend naar pensioenfondsbeleggingen in illiquide activa maakt het van groot belang te begrijpen hoe beleggers aankijken tegen illiquide activa en hoe zij omgaan met het illiquide karakter van deze activa.

Als een eerste stap interviewden Kristy Jansen (Tilburg University) en Patrick Tuijp (Ortec Finance) negen Nederlandse (€ 342 miljard, ongeveer 26 procent van het totale pensioenvermogen in Nederland) en vijf Canadese pensioenfondsen ($ 203 miljard, ongeveer 9 procent van het totale pensioenvermogen in Canada). In deze interviews werd ingezoomd op de beleggings- en managementbeslissingen ten aanzien van illiquide beleggingen.

“We interviewden de Nederlandse en Canadese pensioenfondsen en fiduciaire managers over de beleggings- en beheersbeslissingen ten aanzien van illiquide activa. De belangrijkste redenen voor deze beleggers om te beleggen in illiquide activa zijn hun aantrekkelijke risico-rendementsverhouding, diversificatievoordelen en in sommige gevallen het afdekken van verplichtingen”, legt Kristy uit.

De lange beleggingshorizon maakt pensioenfondsen zeer geschikt voor het beleggen in illiquide activa. Toch hebben pensioenfondsen ondanks de lange beleggingshorizon wel degelijk liquiditeitsbehoeften. Hoewel de verwachte betalingen aan gepensioneerden gemakkelijk te voorspellen zijn, is dit niet het geval voor margin calls op derivaten. Deze margestortingen zijn onvoorspelbaar en vaak zelfs hoger bij spanningen op de financiële markten.

“Wij denken dat het voor beleggers in illiquide activa van cruciaal belang is te begrijpen hoe portefeuilles worden beïnvloed in tijden van spanningen. Illiquide activa kunnen dan moeilijk te verkopen zijn. Als alternatief kan de verkoop van liquide activa leiden tot een afwijking van de beoogde asset allocatie. Een van de belangrijke conclusies uit ons onderzoek, is dat beleggers in illiquide activa een expliciet beleid moeten hebben dat vooraf specificeert wat ze moeten verkopen, in welke volgorde en in welke hoeveelheden als er onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn om de onmiddellijke behoeften te dekken,” zegt Patrick.

De opzet van dit beleid is relatief eenvoudig en snel te implementeren. Het kan beleggers in illiquide activa helpen goed voorbereid te zijn op plotselinge liquiditeits-tekorten in de markt.

Meer weten?
Lees hier het Netspar Industry paper “Interviews-met-institutionele-beleggers-over-beleggings-en-managementbeslissingen-ten-aanzien-van-illiquide-beleggingen” van Kristy Jansen en Patrick Tuijp (alleen Engelstalig beschikbaar).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners