Diversiteit en Inclusie in Pensioenfondsbesturen

“Echte verandering behoeft concreet beleid en een inclusieve cultuur”

Diversiteit en inclusie in pensioenfondsbesturen kan perspectiefverrijking bieden en beter afgewogen besluitvorming, minder tunnelvisie en meer legitimiteit. Gezien deze voordelen, zijn de pensioenfondsbesturen recent diverser geworden. Desondanks hebben lang niet alle besturen de doelen van de Code Pensioenfondsen weten te behalen. Dit verkennende onderzoek neemt de mogelijke barrières en bevorderende factoren voor diversiteit en inclusie in pensioenfondsbesturen onder de loep.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Integreer diversiteit in het wervings- en selectieproces en minimaliseer onbewuste vooroordelen.
  • Culturele diversiteit verdient meer aandacht.
  • Er is meer inzicht nodig in de manier waarop belanghebbenden, zoals vakbonden en intern toezicht, de diversiteit in besturen kunnen bevorderen.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Diversiteit en Inclusie in Pensioenfondsbesturen’ door Tanachia Ashikali en Floortje Fontein (Universiteit Leiden)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_dnb
svb
B20211216_shell download
B20160708_uva
B20200924_Ortec Finance logo 250px_banner_small
Bekijk al onze partners