De invloed van onzekerheid in risicopreferentie en risicocapaciteit op levensloopinvesteringen

“Volledig maatwerk is niet nodig voor een nagenoeg optimaal beleggingsbeleid”

Als gevolg van nieuwe regelgeving zijn pensioenuitvoerders verplicht de risicopreferentie en risicocapaciteit van individuele deelnemers te meten en het beleggingsbeleid daarop af te stemmen. In veel recent onderzoek ligt de nadruk daarom op manieren om die risicopreferentie en risicocapaciteit te meten. Wij gaan echter een stap verder en onderzoeken de impact van suboptimale levensloopinvesteringen ten gevolge van veranderende risicopreferenties en onvoorziene inkomensschokken. Daarnaast kwantificeren we de welvaartseffecten wanneer de risicoblootstelling waartoe eerder werd besloten, gebaseerd was op een mogelijk verkeerde of achterhaalde inschatting van iemands risicoaversie of toekomstige pensioenpremie.

Lees de one pager

Kernboodschap voor de sector

  • Strategieën die goed werken bij enigszins verschillende voorkeuren, persoonlijke situaties en marktomgevingen blijken voldoende robuust voor het bereiken van nagenoeg optimale individuele resultaten.
  • Leenrestricties of ingebouwde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kunnen meer bijdragen aan welvaart dan de illusie van een volledig gepersonaliseerd beleggingsbeleid.

Meer weten?

Lees het paper ‘The impact of uncertainty in risk preferences and risk capacities on lifecycle investment’ van Anne Balter (TiU), Rob van den Goorbergh (APG) en Nikolaus Schweizer (TiU).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners