Communicatie over de toedeling van vermogen of het antwoord op de vraag: Ga ik erop voor- of achteruit?

“Communicatie moet huidige en nieuwe pensioentoedeling verduidelijken”

Onder de nieuwe Pensioenwet wordt collectief vermogen tijdens een transitieperiode toegedeeld naar individuele vermogens. Pensioenfondsen zijn wettelijk verplicht om deelnemers vooraf te informeren over de gevolgen van de veranderingen. Het is de bedoeling dat alle betrokkenen het verwachte pensioen in de huidige en nieuwe regeling kunnen vergelijken om een beeld te krijgen van de gevolgen van de veranderingen. In dit artikel presenteren we een kader waarmee pensioenfondsen voorafgaande aan de transitie de communicatie over dit toedelingsproces kunnen vormgeven. We geven aan welke doelen kunnen worden nagestreefd en hoe deze te bereiken. Tot slot bieden we concrete communicatieadviezen.

Lees de one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Betrek communicatiedeskundigen in een vroeg stadium bij de financiële en juridische besluitvorming over de transitie.
  • In communicatie-uitingen dient te worden benadrukt dat pensioenprognoses onzeker zijn in zowel het huidige als het nieuwe stelsel en dat er wordt gestreefd naar een evenwichtige transitie.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Communicatie over de toedeling van vermogen of het antwoord op de vraag: Ga ik erop voor- of achteruit?’ van Lisa Brüggen (Maastricht University), Annemarie van Hekken (Lidewij & Spijker B.V.) en Bas Werker (Tilburg University).

 

 

 

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners