Beheersen van inflatierisico in het nieuwe Pensioencontract

“Nieuwe pensioenen beschermen tegen inflatie is een realistische optie”

In conceptteksten voor de Wet Toekomst Pensioenen wordt koopkrachtbehoud vaak aangehaald, maar wordt slechts beperkt aandacht besteed aan het beheersen van inflatierisico. Dit mag eigenlijk geen verbazing wekken, want sinds het einde van de jaren ‘90 is de inflatie op een zeer bescheiden niveau gebleven, zonder grote, langdurige schommelingen. Het toekomstige inflatierisico is echter een belangrijke factor. Wij hebben diverse opties voor het afdekken van inflatierisico en onverwachte inflatieschommelingen in het nieuwe Pensioencontract onderzocht. En we hebben de impact van deze maatregelen op pensioenen geëvalueerd.

Lees one pager

 

Kernboodschap voor de sector

  • Inflatierisico zou deel moeten uitmaken van beleidsbeslissingen.
  • Conventionele scenario’s moeten kritisch worden beoordeeld ten aanzien van inflatiescenario’s.
  • Het nieuwe Pensioencontract dient mogelijkheden te bevatten om inflatierisico’s te beheersen door middel van reële ‘verwachte’ cijfers en reële  beschermingsrendementen.
  • Er moet onderzoek gedaan worden naar de impact van het delen van inflatierisico op alle cohorten binnen het pensioenfonds.

 

Meer weten?

Lees het paper ‘Een reële oriëntatie van het nieuwe pensioencontract’ van Rens van Gastel (PGGM), Niels Kortleve(PGGM), Theo Nijman (TiU), Peter Schotman (UM).

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

vu
NN_logo_gray
B20190901_nidi-logo_greyscale
B20160708_apg
B20160708_ministeries
Bekijk al onze partners