Arbeid in vele vormen – motieven voor actieve ouderenparticipatie

“Inspelen op persoonlijke motieven helpt ouderen productief te houden”

Productiviteit van ouderen behelst meer dan alleen arbeidsparticipatie. Veel 55- tot 85-jarige Nederlanders ondernemen allerlei betaalde en onbetaalde activiteiten, waarmee ze waarde toevoegen voor anderen. Naarmate de leeftijd vordert, veranderen bovendien ook de motieven om actief te blijven. Zo hechten ouderen over het algemeen minder aan persoonlijk gewin en meer aan het bijdragen voor anderen of het grotere geheel. Het inspelen op deze motieven kan – naast inzet van wetgeving en financiële prikkels – een positief effect hebben op de productiviteit van ouderen op de werkvloer én in de maatschappij.

Download de onepager


Kernboodschap voor de sector

  • Deze studie benadrukt het belang van een definitie van ouderenproductiviteit, die meer omvat dan alleen arbeidsparticipatie.
  • Een beter begrip van de motivatie van oudere werknemers kan helpen om hen langer (en produc-tiever) aan het werk te houden.
  • Dit onderzoek gaat niet in op de combinatie van betaald werk en onbetaalde activiteiten waar veel ouderen mee te maken hebben. Dit is mogelijk interessant voor vervolgonderzoek.

Meer weten?
Download het paper “Arbeidstinten: motieven van ouderen om deel te nemen aan productieve activiteiten” van Sonja Wendel en Benedict Dellaert (EUR)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is a thinktank and knowledge network. Netspar is dedicated to promoting a wider understanding of the economic and social implications of pensions, aging and retirement in the Netherlands and Europe.

MORE ABOUT NETSPAR


Mission en strategy           •           Network           •           Organisation           •          Magazine
Netspar Brief            •            Actionplan 2019-2023           •           Researchagenda

ABOUT NETSPAR

Onze partners

B20180327_logo_PGB-Pensioendiensten_grijswaarden
B20160708_aegon
B20160708_maastricht university
B20160708_B20160615_Stichting-van-de-Arbeid-logo
B20160708_radboud
Bekijk al onze partners