Arbeid in vele vormen – motieven voor actieve ouderenparticipatie

“Inspelen op persoonlijke motieven helpt ouderen productief te houden”

Productiviteit van ouderen behelst meer dan alleen arbeidsparticipatie. Veel 55- tot 85-jarige Nederlanders ondernemen allerlei betaalde en onbetaalde activiteiten, waarmee ze waarde toevoegen voor anderen. Naarmate de leeftijd vordert, veranderen bovendien ook de motieven om actief te blijven. Zo hechten ouderen over het algemeen minder aan persoonlijk gewin en meer aan het bijdragen voor anderen of het grotere geheel. Het inspelen op deze motieven kan – naast inzet van wetgeving en financiële prikkels – een positief effect hebben op de productiviteit van ouderen op de werkvloer én in de maatschappij.

Download de onepager


Kernboodschap voor de sector

  • Deze studie benadrukt het belang van een definitie van ouderenproductiviteit, die meer omvat dan alleen arbeidsparticipatie.
  • Een beter begrip van de motivatie van oudere werknemers kan helpen om hen langer (en produc-tiever) aan het werk te houden.
  • Dit onderzoek gaat niet in op de combinatie van betaald werk en onbetaalde activiteiten waar veel ouderen mee te maken hebben. Dit is mogelijk interessant voor vervolgonderzoek.

Meer weten?
Download het paper “Arbeidstinten: motieven van ouderen om deel te nemen aan productieve activiteiten” van Sonja Wendel en Benedict Dellaert (EUR)

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners