PARTNERS

Netspar is een netwerkorganisatie die wordt gevormd door partners. Netspar kent academische partners en partners uit de pensioensector, inclusief betrokken overheid, toezichthouders en sociale partners (werkgevers & werknemers). Naast een financiële bijdrage leveren Netspar-partners vooral ook inhoudelijke inbreng bij onderzoek en hebben zij een actieve rol in kennisdeling. Partners hebben tevens de mogelijkheid deel te nemen aan de Netspar TIAS Academy Pensioeninnovatie.

Partners aan het stuur

Partners spelen een rol bij het bepalen van de onderzoeksagenda en de prioritering van onderzoek. De partners hebben zeggenschap via de Stichtingsraad en de Partner Research Council. Daarnaast kunnen partners zitting nemen in de Editorial Board, die de redactie voert over de praktijkgerichte papers.

Commitment

Partners committeren zich voor een periode van vier jaar op basis van een Werkprogramma dat gezamelijk wordt opgesteld. De meeste partners zijn vanaf de oprichting in 2005 betrokken bij Netspar. Partners erkennen de wetenschappelijke onafhankelijkheid van Netspar en van de onderzoeksprojecten en publicaties die daaruit voortkomen.

Partner worden

Wat Netspar voor uw organisatie kan betekenen en wat uw bijdrage aan het netwerk kan zijn leest u hier.

PARTNER WORDEN

Wilt u meer informatie, of heeft u interesse om partner te worden? Neem dan contact op met de managing director.

De volgende organisaties zijn partner in Netspar:

B20160615_achmea_logo B20160615_Rijksoverheid_cropped Ministerie van SZW B20160615_EUR_logo_2015
B20160615_aegon_logo B20160615_Rijksoverheid_cropped Ministerie van BZK B20160615_UM_logo_web
B20160615_AFM_weblogo B20160615_Rijksoverheid_cropped Ministerie van Financiën B20160615_radboud_uni_a4-pms-nl
B20160615_apg_logo B20160615_Rijksoverheid_cropped Centraal Planbureau B20160615_rugr_logonl_rood_rgb_2015
B20160615_a.s.r._weblogo_cropped B20160615_UniLeiden
B20160615_Cardano_logo_transparant_web B20160615_logo_uvt_web_2015
B20160615_DNB logo_2016 B20160615_UU_logo
B20160615_NN_logo_web B20160615_uva-«merken_NL
B20160615_ORTEC_Finance_web B20160615_VU-University-Amsterdam-logo GB
B20160615_pggmgroengrijs
B20160615_svblogo_print

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners