Toelichting type publicaties

Netspar stelt  papers en publicaties beschikbaar in een online database. We onderscheiden daarbij refereed Industry Papers, non-refereed Industry papers en Academic papers.

Wij lichten graag deze paper series voor u uit:

INDUSTRY PAPER SERIES

INDUSTRY PAPER SERIES, REFEREED

  • Survey Papers zijn onderdeel van de ‘refereed’ Industry Paper Series; zij staan onder inhoudelijke redactie van de Netspar Editorial Board. Survey Papers bieden een beknopte samenvatting van de immer groeiende hoeveelheid wetenschappelijke literatuur over de effecten van de vergrijzende samenleving en geven daarmee een goede theoretische onderbouwing voor beleidsadvies. Netspar Survey papers beogen een overzicht te bieden van het meest actuele en relevante onderzoek, leggen dit uit in niet-technische termen en bieden overzicht van mogelijke beleidsimplicaties. Survey Papers worden ter bespreking gepresenteerd bij Netspar evenementen, waarbij vertegenwoordigers vanuit de wetenschap en de sector bijeenkomen.
  • Design Papers, zijn onderdeel van de ‘refereed’ Industrie Paper Series; zij staan onder inhoudelijke redactie van de Editorial Board van Netspar. Ze bediscussiëren het ontwerp van (een component van) een pensioensysteem of -product, analyseren de doelstelling en bieden mogelijkheden voor het verbeteren van de doeltreffendheid ervan. Dit type paper is toegankelijk geschreven voor specialisten uit de sector, verantwoordelijk voor het ontwerpen van de besproken component. Design Papers bevatten een sectie waarin de auteurs naar aanleiding van de analyse hun eigen mening geven. Design Papers worden ter bespreking gepresenteerd bij Netspar evenementen, waarbij vertegenwoordigers vanuit de wetenschap en de sector bijeenkomen.

INDUSTRY PAPER SERIES, NON-REFEREED

  • De Netspar Board Brief, onderdeel van de Industry Paper Series, is bedoeld om pensioenfondsen en sociale partners te helpen bij de beslissingen die ze moeten nemen n.a.v. de invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Netspar publiceert jaarlijks een serie Board Briefs die overzicht, achtergrondinformatie en duiding bieden. Ze zijn bedoeld als basis voor gesprekken en afwegingen.
  • Occasional Papers zijn onderdeel van de Industry Paper Series, maar ‘non-refereed’. Ze zijn zeer actueel of functioneren als achtergrond paper bij andere Netspar publicaties.

Publicaties

  • Publicaties in Industry-oriented journals

ACADEMIC PAPER SERIES

Netspar Discussion Papers

Netspar Discussion Papers zijn onderdeel van de Netspar Academic Paper Series. Een Discussion Paper is een werkdocument, vaak bedoeld voor publicatie in een wetenschappelijk journal. Discussion Papers gaan in op onderwerpen die passen binnen de Netspar Onderzoeksagenda en worden regelmatig bediscussieerd door wetenschappers tijdens de Academische Events van Netspar.

Publicaties

Publicaties in Academic-oriented journals.

Theses

MSc, BSc en PhD theses met een Netspar gerelateerd onderwerp.

Laatst gewijzigd op 24 juni 2022.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20220412_SPIN_logo+naam_2xPMS_2_voettekst
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
BPL_Pensioen_logo+pay-off - 1610-1225 v1.1_grijswaarden
B20221103_Zwitserlevengrayscale
Bekijk al onze partners